Algemene voorwaarden voor internetverkoop via de webshop van De Alpacaboerderij

Download hier de pdf-versie van de algemene voorwaarden.  Download hier het herroepingsformulier.

Download hier de privacyverklaring van De Alpacaboerderij.

Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de webshop alpaca-shop.be en de websites www.alpaca-international en www.alpacaboerderij.be. Deze websites zijn onderdeel van De Alpacaboerderij (Johannes Hendrikus Peeters, Lillerbaan 104, 3950 Kaulille (Bocholt) - België, telefoon: +32(0)11/60 13 94, e-mail: shop@alpacaboerderij.be, ondernemingsnummer: BE0705.796.249, in deze voorwaarden en op de website verder aangeduid als “De Alpacaboerderij”).
Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor klanten uit België, Nederland, Duitsland en Luxemburg bedoeld. Het aanbod op deze site is met name bestemd voor klanten die in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg wonen. Geïnteresseerden uit andere landen kunnen telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om te informeren naar de mogelijkheden van verzending.

Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van onze producten, aanvaardt men deze algemene voorwaarden en is men erdoor gebonden.
De Alpacaboerderij behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.


Prijzen
Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
De Alpacaboerderij heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webshop van De Alpacaboerderij.

Bestelling
Indien een bestelling met succes is geplaatst, ontvangt u een bevestigingsmail met een overzicht van uw bestelling en een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden. Indien u kiest voor een levering op een (privé)adres, ontvangt u een tweede mail zodra de bestelling wordt verstuurd naar het opgegeven leveringsadres. Indien u kiest voor afhaling in onze winkel, dient u zelf telefonisch contact met ons op te nemen om een afhaalmoment af te spreken. Indien het bestelde artikel toch niet voorradig blijkt te zijn, wordt u door onze klantenservice gecontacteerd.

Leveren en afhalen
Levering: bestelde artikelen worden per post of pakketdienst naar het opgegeven adres verstuurd. Pakketten worden verstuurd met Sendcloud, met als vervoerder Bpost en voorzien van een track & trace nummer. Na verzending zult u van ons een e-mail ontvangen met dit nummer zodat u uw pakket kunt volgen. Onder normale omstandigheden dient u rekening te houden met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen binnen België. Levertijd naar andere landen kan enkele dagen langer duren.

Er worden geen verzendkosten aangerekend voor verzenden binnen België van bestellingen vanaf 100 euro. Verzending naar Nederland, Duitsland en Luxemburg is gratis voor bestellingen vanaf 150 euro. Voor bestellingen met een lager bedrag zijn de verzendkosten afhankelijk van de omvang en het gewicht van uw pakket als ook van de bestemming. Exacte verzendkosten worden in het bestelproces weergegeven in stap 4 - Verzending. Dit is vóór de definitieve bevestiging van uw bestelling.

Het is ook mogelijk uw bestelling te komen afhalen op De Alpacaboerderij (Lillerbaan 104, 3950 Kaulille (Bocholt), België). U betaalt hiervoor géén verzend- of afhandelingskosten. Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor afhalen in de winkel. Daar de winkel géén vaste openingstijden heeft, dient u altijd een afspraak te maken hiervoor. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer u belt, kunt u vaak nog dezelfde dag bij ons terecht. U dient binnen 14 dagen een afspraak te maken om uw bestelling af te halen.

Betalingsmodaliteiten
Betalingen kunnen enkel voldaan worden via bankoverschrijving of contant bij afhaling.
De betaling gebeurt in Euro. De Alpacaboerderij is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten.
Bij afhaling kunt u er voor kiezen om uw bestelling contant of met de bankkaart af te rekenen. Wanneer u uw bestelling betaalt via bankoverschrijving, dient de betaling op onze rekening te zijn bijgeschreven vóór u de bestelling komt afhalen.

Bestelde artikelen blijven eigendom van De Alpacaboerderij tot de bestelling volledig is betaald. Na het plaatsen van een bestelling dient de betaling binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wordt er niet binnen deze termijn betaald, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en vervalt het recht van de consument op toezending van artikelen.


Retourneren/Omruilen
"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" .

U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden – binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling van uw aankoop af te zien. U dient uw retour binnen 14 kalenderdagen op één van de volgende manieren aan te melden:

  • Via uw webshop-account: log in op onze webshop en ga naar “Mijn account-Mijn bestellingen”. Klik op “Details” van de betreffende bestelling. Vink de artikelen aan welke u wilt retourneren, geef in het tekstvak de reden van retour aan en klik op “retourbon aanmaken”.
  • Per e-mail: download hier het herroepingsformulier. Vul het formulier volledig in en verstuur het als bijlage, of neem de gevraagde informatie op in een e-mail. Verstuur uw e-mail naar shop@alpacaboerderij.be.
  • Per post: download hier het herroepingsformulier. Vul het formulier volledig in en stuur het formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar: De Alpacaboerderij – Webshop, Lillerbaan 104, 3950 Kaulille, België.

Het te retourneren artikel dient u vervolgens uiterlijk binnen 14 kalenderdagen ná het inroepen van uw herroepingsrecht aan De Alpacaboerderij terug te sturen of in onze winkel in Kaulille af te geven.

De Alpacaboerderij beroept zich op geen enkele uitzonderingsgrond betreffende het herroepingsrecht, uitgezonderd indien het artikel zichtbaar gebruikt of beschadigd is. Voor meer informatie over het herroepingsrecht, kijkt u best op de website http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken. Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet-gefrankeerde terugzendingen worden niet geaccepteerd.

Retours die binnengebracht worden op De Alpacaboerderij, worden contant terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening. Wanneer u kiest om uw artikel om te ruilen, dragen wij zorg dat het nieuwe artikel zo snel mogelijk naar u verstuurd zal worden. Eventueel te veel betaald bedrag zal op uw bankrekening worden teruggestort.
De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Als een artikel al gebruikt is of als het artikel beschadigd is, kan De Alpacaboerderij het artikel niet meer terugnemen. De initiële verzendkosten worden bij een retour niet terug betaald.

Garantie
Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van onze producten. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. In geval van non-conformiteit kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: +32(0)11/60 13 94.

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie. Dan kunt u het product samen met een schriftelijke omschrijving van het defect, uw contactgegevens en bestelreferentie binnenbrengen op De Alpacaboerderij of terugsturen naar: De Alpacaboerderij, Lillerbaan 104, 3950 Kaulille, België.

Na deze terugzending of het binnenbrengen wordt er door ons bekeken of het defect binnen de garantie valt. Indien dit het geval is, zullen wij het artikel vervangen door een gelijkwaardig artikel. Wanneer een gelijkwaardig artikel niet beschikbaar is, zullen wij de aanschafkosten van het artikel terugbetalen.

Klachten
Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij via het e-mail adres shop@alpacaboerderij.be of via telefoonnummer: +32(0)11/60 13 94 contact met ons opnemen. De consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen.

Recht
Bestellingen en andere handelingen via alpaca-shop.be, alpacaboerderij.be en alpaca-international.com vallen onder het Belgische recht. De verkoop van artikelen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving. Wij gaan er vooraleerst vanuit dat geschillen tussen de consument en De Alpacaboerderij onderling opgelost kunnen worden. Mocht er toch een onoverkomelijk geschil zijn, zal deze worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Hasselt.

Overmacht
De Alpacaboerderij is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van De Alpacaboerderij, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van De Alpacaboerderij.

Privacy Policy
Voor de verwerking en het bewaren van uw persoonsgegevens heeft De Alpacaboerderij een privacyverklaring opgesteld, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring is te downloaden bovenaan deze pagina, of op te vragen via shop@alpacaboerderij.be.