Retourneren/Omruilen

Herroepingsformulier

"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" .

U hebt het recht om - zonder opgave van een specifieke reden – binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling van uw aankoop af te zien. U dient uw retour binnen 14 kalenderdagen op één van de volgende manieren aan te melden:

  • Via uw webshop-account: log in op onze webshop en ga naar “Mijn account-Mijn bestellingen”. Klik op “Details” van de betreffende bestelling. Vink de artikelen aan welke u wilt retourneren, geef in het tekstvak de reden van retour aan en klik op “retourbon aanmaken”.
  • Per e-mail: download hier het herroepingsformulier. Vul het formulier volledig in en verstuur het als bijlage, of neem de gevraagde informatie op in een e-mail. Verstuur uw e-mail naar shop@alpacaboerderij.be.
  • Per post: download hier het herroepingsformulier. Vul het formulier volledig in en stuur het formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar: De Alpacaboerderij – Webshop, Lillerbaan 104, 3950 Kaulille, België.

Het te retourneren artikel dient u vervolgens uiterlijk binnen 14 kalenderdagen ná het inroepen van uw herroepingsrecht aan De Alpacaboerderij terug te sturen of in onze winkel in Kaulille af te geven.

De Alpacaboerderij beroept zich op geen enkele uitzonderingsgrond betreffende het herroepingsrecht, uitgezonderd indien het artikel zichtbaar gebruikt of beschadigd is. Voor meer informatie over het herroepingsrecht, kijkt u best op de website http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken. Retourzendingen moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Retours die binnengebracht worden op De Alpacaboerderij, worden contant terugbetaald of, indien deze op voorraad zijn in de winkel, omgeruild. In geval van terugzending wordt het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening. Wanneer u kiest om uw artikel om te ruilen, dragen wij zorg dat het nieuwe artikel zo snel mogelijk naar u verstuurd zal worden. Eventueel te veel betaald bedrag zal op uw bankrekening worden teruggestort.
De goederen dienen steeds in de originele verpakking teruggestuurd te worden. Als een artikel al gebruikt is of als het artikel beschadigd is, kan De Alpacaboerderij het artikel niet meer terugnemen. De initiële verzendkosten worden bij een retour niet terug betaald.